Контакти

Директор и продуцент
Стефан Китанов

Международен отдел
София Мийтингс
Мира Сталева
mira@siff.bg
sofiameetings@siff.bg

Административен директор
Кирил Лозанов
kiril.lozanov@siff.bg

Финансов отдел
Йорданка Сапаревска
dani@siff.bg

Координатор проекти и програма
Вихрена Нинова
vihrena@siff.bg
programme@siff.bg

Прес офис
СФФ на път
Дистрибуция
Светлана Дамянова
press@siff.bg

Офис координатор, покани и протокол
СФФ на път
Петя Митева
partners@siff.bg

Отдел гости
guest@siff.bg

БИЛЕТ
bilet@siff.bg
Информация за БИЛЕТ може да получите и на
безплатния телефон 0 800 18 110

Пл. "България" 1, НДК Административна сграда, етаж 13, София 1463

Tel: (+359 2) 9166 029, (+359 2) 9526 467; (+359 2) 8519 351
Fax: (+359 2) 9166 714
www.siff.bg
office@siff.bg